Geschiedenis Familie Blanke(n)stei(j)n
De wereld op de 85-jarige verjaardag van Jan Blankestein
Kerstboodschap 2019
Mijn visie op 2020-2030
Derde Wereldoorlog
Openbaring Palmzondag 2020
De gekte op de aandelenmarkten juni 2020
Pensioenplan Koolmees ramp voor werknemers, 14-06-2020
Droom over instortend monetair systeem, 01-07-2020
De gevaren van het neoliberale systeem, 26-07-2020
Mail aan vrienden over fin/eco/mon ontwikkelingen, 08-08-2020
Schetsen rekenmeesters een fata morgana, 18-08-2020?
Moderne Monetaire Theorie, 15-09-2020
Samenleven op een andere wijze, 25 december 2020
Overwegingen bij de jaarwisseling 2020/2021
We staan op een kruispunt van wegen
Monetair beleid in de schijnwerper
Onze welvaart staat onder druk
Wij staan voor een enorme uitdaging en grote problemen